دستگاه تصفیه آب RO SYSTEM اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب RO SYSTEM

راهنمای دستگاه تصفیه آب RO SYSTEM اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب به دستگاهی گفته می شود که توانایی حذف آلودگی از جمله سختی،فلزات سنگین،باکتری و ویروس ها ،گل و لای ، بو و طعم را داشته باشد منظور از دستگاه تصفیه آب خانگی  اسمز معکوس ro system دستگاهی می باشد که تکنولوژی استفاده شده در دستگاه  تصفیه آب اسمز معکوس reverse osmosis و در ظرفیت و اندازه خانگی باشد.

اسمز چیست؟

اسمز یک فرایند طبیعی است که در آن آب رقیق به سمت آب غلیظ حرکت می کندحرکت آب  و جذب آن توسط ریشه گیاهان یک نمونه از اسمز می باشد در پدیده اسمز نیاز هیچگونه فشار و یا انرژی نمی باشد.

اسمز

در تصویر فوق یک غشای نیمه تراوا بین آب شیرین و آب شور موجود می باشد در اسمز آب شیرین تمایل حرکت به سمت آب شور دارد.

غشای نیمه تراوا چیست ؟

غشایی است که در آن مولکول یا ذراتی با اندازه خاص اجازه عبور از آن را دارند یک کاغذ صافی یا پارچه در در نظر گرفته شود مقداری آب گل آلود روی پارچه یا صافی ریخته شود در اینجا فقط آب میتواند از صافی عبور کند گل ولای در صافی گیر می کند به غشای نیمه تراوا،ممبران نیز گفته می شود.

اسمز معکوس چیست ؟ اسمز معکوس چگونه عمل می کند؟

اسمزمعکوس چیست : یک فرایندی است که در آن جرم بر اساس اختلاف غلظت در دو طرف یک غشای نیمه تراوا انتقال می یابد اسمز معکوس برای خالص سازی آب و حذف املاح و یون های محلول در آب می باشد مهمترین مزیت اسمز معکوس حذف شوری تا 99% می باشد. برای حرکت مولکول آب از آب شور به سمت آب شیرین انرژی یا فشاری اسمزی  لازم است.

اسمز معکوس

منظور از فیلتر اسمز معکوس همان فیلتر ممبران (مرحله چهارم) می باشد.

فیلتر ممبران تصفیه آب خانگی فیلمتک

پس هنگام خرید دستگاه تصفیه آب خانگی حتما از اسمزمعکوس بودن اطمینان داشته باشد در بعضی سایت ها دستگاه های 6 الی 10 مرحله با نام دستگاه تصفیه آب خانگی فروخته می شود اما این دستگاه مجهز به سیستم اسمز معکوس نیستند بلکه چند مرحله فیلتر معمولی که به صورت سری بهم وصل شده اند دستگاه  تصفیه آب اسمز معکوس reverse osmosis باید مجهز به فیلتر ممبران و پمپ باشد.

دستگاه های بدون ممبران معمولا به افرادی که اطاعات کافی ندارند از طریق سایت های اینترنتی  غیرتخصصی و نامعتبر (سایت های همه چیر فروش ) فروخته می شود  همچنین این دستگاه ها بصورت بازاریابی تلفنی  با عنواین مختلف مانند تماس از طرف اداره آب و فاضلاب برای تصفیه آب  یارانه ای نیز بفروش می رسد.

دستگاه تصفیه آب خانگی CCK اصل سی سی کا زیرسینگی با فیلتر هوزینگی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.