روش صحیح احیا سختی گیر رزینی

روش صحیح احیا سختی گیر رزینی

 آموزش و راهنمای بهره برداری و روش صحیح احیا سختی گیر رزینی

برای افزایش بهره روی و عملکرد بهتر یک سختی گیر رزینی باید سختی گیر مورد نظر بصورت اصولی نصب و بصورت درست شستشو و احیا گردد دوره یا سیکل شستشو و احیا سختی گیر رزینی به میزان سختی آب و مصرف آن بستگی دارد نحوه و روش صحیح احیا سختی گیر رزینی یا مراحل احیا سختی گیر با مخزن گالوانیزه  باید طبق مراحلی که در ادامه گفته می شود انجام گردد احیا رزین ها با آب نمک انجام می گیرد.

 تجهیزات و قطعات سختی گیر رزینی

روش صحیح احیا سختی گیر رزینی

شیر-سختی-گیر-گالوانیزه

نحوه نصب شیر  سختی گیر رزینی  ( چند راهه  یا سلو والو)

 1. لوله ورودی آب خام  INLET
 2. لوله خروجی آب سختی گیر یا تصفیه شده  OUT
 3. لوله مخزن آب نمک   BRINE
 4.  شیر  تخلیه    DRAIN
 5. لوله خروجی پساب یا تخلیه  TOP
 6. شیر هوا گیری  BOTTOM

حالت های کاری شیر سختی گیر :

 • وضعیت (a) شستشو یا بکواش wash
 • وضعیت (b) احیا regen
 • وضعیت (c) کارکرد یا سختی گیری run

نصب و راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک

 1. جای گذاری سختی گیر رزینی  در محل نصب
 2.   باز کردن فلنج پایین مخزن سختی گیر و  ریختن سیلیس های دانه درشت
 3.  صاف کردن سطح سیلیس ها و  بستن فلنج پایین
 4. باز کردن فلنج بالا و  ریختن سیلیس های ریزتر داخل سختی گیر
 5. ریختن رزین ها  به داخل مخزن روی سیلیس ها  و بستن  فلنج بالا
 6.  وصل کردن لوله های آب ورودی و خروجی دستگاه
 7. قرار دادن اهرم شیر روی حالت RUN
 8. بستن  مسیر  خروجی یا شیر شماره 2
 9. باز کردن شیر شماره 4 و 1
 10. شستن سیلیس ها در این حالت به مدت 5 الی 10 دقیقه
 11. بستن شیر شماره 4 و قرار دادن اهرم روی حالت WASH
 12. شستن  رزین ها در این حالت به مدت 10 الی 20 دقیقه
 13. قرار دادن اهرم روی حالت RUN و هواگیری با شیر شماره 6
 14. باز کردن شیر شماره 2

سختی گیر پس از مراحل فوق نصب ، شستشو و آماده بهره برداری می باشد.

راهنمای بهره برداری سختی گیر رزینی

 1. جهت سنجش میزان سختی آب خروجی از شیر نمونه برداری استفاده گردد اگر میزان سختی بالا رفته باشد نسبت به احیاء رزین اقدام شود.
 2. فشار مناسب در زمان احیاء رزین بایستی بین 1.7 الی 3.5 بار باشد اگر فشار کمتر از این مقدار باشد مکش آب نمک کمتر خواهد شد و اگر فشار بیشتر از این مقدار باشد شیر چند راهه دچار صدمه خواهد شد.
 3. از نمک های با خلوص بالا و یا قرص نمک استفاده گردد.
 4. حداکثر غلظت آب نمک برای احیا 10% باشد
 5. در صورت وجود گل و لای و مواد معلق در آب خام حتما قبل از سختی گیر با استفاده فیلتر شنی و میکرو فیلتر نسبت حذف کدورت و گل ولای اقدام گردد.

نحوه یا روش صحیح احیا سختی گیر رزینی :

 1. بستن شیر شماره 2 (تخلیه)
 2. قرار دادن اهرم شیر چند راهه در حالت WASH به مدت 10 الی 15 دقیقه
 3. باز کردن شیر شماره 3 (آب نمک) و قرار دادن اهرم شیر در حالت REGEN
 4.  صبر کردن برای مکش آب نمک تا 2/3 مخزن نمک
 5. بست شیر شماره 3 و قرار دادن اهرم در حالت RUN
 6. باز کردن شیر شماره 4 تا زمان خارج شدن که آب نمک ازسیستم
 7. باز کردن شیر شماره 2

پس از طی مراحل فوق احیا سختی گیر رزینی انجام و سیستم آماده استفاده می باشد.

سختی گیر رزینی گالوانیزه 600.000 گرین با شیر نیمه اتوماتیک چدنی

رزین سختی گیر پرولایت c100 کاتیونی رزین کاتیونی PUROLITE

لوله کشی سختی گیر آب

سختی گیر دوبلکس رزینی

رزین سختی گیر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.