روش نصب دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی + فیلم

آموزش طریقه و روش نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

مراحل و  روش نصب دستگاه تصفیه آب خانگی بشرح زیر می باشد

روش نصب شير برداشت تصفیه خانگی

با استفاده از یک دریل که در حالت چرخش (نه ضربه ای) ابتدا با یک مته آهنی شماره 5 روی سینک را سوراخ نموده سپس با مته 8 سوراخ را بزرگ کنید

کاسه و واشر مربوطه  از بالا و واشر و مهره را از پایین مییندید.

 روش گرفتن انشعاب آب شهری به دستگاه تصفیه آب خانگی

ابتدا آب کل ساختمان را قطع کرده و شیر پیسوار مربوط به آب سرد را باز کنید سه راهی استیل دستگاه  آب شیرین کن خانگی به لوله ساختمان وصل کنید و شیر پسوار را به سه راهی بسته و سپس شیر انعشاب را روی سه راهی وصل کنید

نصب دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب و تانک  را در محل خود جایگذاری کنید

شیر قطع کن مخزن را به محل روزه روی مخزن ببندید

با استفاده از آچار محفظه های پایینی دستگاه باز کرده و پوشش پلاستیکی فیلتر های داخلی را جدا کنید سپس فیلتر ها را جایگذاری کرده و محفظه ها محکم ببندید

درب محفظه ممبران را (فیلتر شماره 4) باز کرده و ممبران را داخل محفظه قرار بدید و درب ممبران را ببندید

فیلم روش نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

 وصل کردن شیلنگ تصفیه آب خانگی

از شیر انعشاب آب شهری یک شیلنگ به اندازه مناسب به فیلتر مرحله اول (محفظه شیشه ای) وصل کنید

از کپسول فاضلاب یک شیلنگ به سمت خرطوم فاضلاب وصل کنید

مخزن را به فیلتر مرحله 5 و یا post carbon  وصل کنید

فیلتر مرحله آخر ( 6 ویا 7) را به شیر برداشت وصل کنید.

راه اندازي و تست دستگاه تصفیه آب خانگی

شیر انشعاب آب شهری باز کنید

شیر مخزن را ببندید

شیر میکس و یا شیر تنظیم که روی دستگاه می باشد را کاملا باز کنید

شیر برداشت را باز کنید

دستگاه را به برق متصل کنید

پس از شروع به کار دستگاه آب به مدت 5 دقیقه از شیر برداشت برای شستشو فیلتر ها دور ریز میگردد

شیر میکس و یا شیر تنظیم که روی دستگاه می باشد را  ببندید

در این مرحله از شیر برداشت آب بصورت خیلی ضعیف ریخته میشود

شیر مخزن را باز کنید

شیر برداشت را ببندید

بعد یک و نیم ساعت برق دستگاه قطع کرده و شیر برداشت را باز کرده تا آب مخزن کاملا خالی شود این مرحله برای شستشوی مخزن و فیلتر ها انجام میگیرد

پس از خالی شدن مخزن برق دستگاه را وصل کرده تا مخزن پر شود و آب  قابل شرب می باشد

خرید تصفیه آب خانگی

تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی

پیش تصفیه آب جامبو ورودی ساختمان

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.