ساخت یا مونتاژ آب شیرین کن

دستگاه تصفیه آب صنعتی مرغداری - ساخت یا مونتاژ آب شیرین کن

ساخت یا مونتاژ اب شیرین کن

دستگاه تصفیه آب صنعتی یا همان آب شیرین کن صنعتی به دستگاه های گفته می شود که با روش اسمز معکوس مجهز به سیستم پیش فیلتراسیون قادر به حذف سختی آب و رسوبات آن،گل و لای و کدورت،فلزات سنگین ،باکتری ها و ویروس ها می باشد مراحل  دستگاه شامل پیش فیلتراسیون،میکروفیلتراسیون،پمپاژ و اسمز معکوس می باشد ظرفیت تولید دستگاه های تصفیه اب صنعتی 5000 لیتر در شبانه روز به بالا می باشد کاربرد دستگاه تصفیه آب صنعتی در صنایع مادر مانند کشاورزی ( آب شیرین کن کشاورزی) تقریبا یک نیاز اساسی می باشد. کیفیت قطعات و قیمت در ساخت یا مونتاژ آب شیرین کن معمولا بر اساس سفارش می باشد.

مراحل ساخت یا مونتاژ آب شیرین کن

  1. آنالیز آب و برآورد حجم تولید دستگاه
  2. بازدید محلی
  3. تعیین مشخصات فنی طبق سفارش
  4. برآورد قیمت تصفیه آب و مدت زمان ساخت
  5. انعقاد قرارداد
  6. ساخت دستگاه تصفیه اب صنعتی
  7. حمل و راه اندازی و آموزش

آنالیز آب و برآورد حجم تولید دستگاه

اولین قدم ساخت دستگاه آب شیرین صنعتی آنالیز آب می باشد میزان سختی آب ، شوری آب و آزمایش میکروبی برای طراحی دستگاه مورد نیاز می باشد  برآورد اصولی حجم تولید دستگاه نیز یک معیار خیلی مهم می باشد حجم تولید باید حدودا 20% از میزان مصرف واقعی آب بیشتر باشد 20% تولید اضافی برای موارد مانند افزایش مصرف ، خنک کاری پمپ ها و جبران افت تولید در زمان گرفتگی فیلتر ها می باشد.

بازدید محلی

بازید از محل نصب برای تعیین ابعاد ساخت می باشد همچنین  در محل نصب دستگاه باید زهکشی و آب رو ، تهویه ، گرمایش برای فصول سرد ، اتاقک اپراتور و محل نگه داری قطعات یدکی، در نظر گرفته شود.

تعیین مشخصات فنی طبق سفارش

مشخصات فنی قطعات در قیمت نهایی دستگاه تاثیر گذار می باشد لذا قبل از ساخت دستگاه تصفیه اب صنعتی  کیفیت قطعات ، کشور های سازنده قطعات مورد بحث قرار می گیرد.

برآورد قیمت تصفیه آب صنعتی و تعیین مدت زمان ساخت

قیمت دستگاه بعد از تعیین مشخصات فنی بار حسب تجهیزات و قطعات سفارشی خریدار برآورد می شود زمان ساخت دستگاه نیز با توجه حجم دستگاه مشخص می شود.

انعقاد قرارداد

قرارداد یک دستگاه باید کاملا واضح باشد تمامی تجهیزات ارائه شده در مشخصات فنی باید پیوست قرارداد گردد

ساخت یا مونتاژ آب شیرین کن

بعد از خرید تجهیزات و قطعات و پمپ ها مرحله ساخت ، تست و آب بندی دستگاه انجام می گیرد.

حمل و راه اندازی و آموزش

بعد از تکمیل دستگاه مورد نظر به محل نصب انتقال و راه اندازی می گردد سازنده دستگاه تصفیه اب صنعتی بعد از چند روز از انجام تست ها و اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه ، نحوه بهره برداری  اصولی را به خریدار آموزش می دهد

دستگاه تصفیه آب صنعتی 75000 لیتری در شبانه روز

دستگاه های تصفیه آب یا آب شیرین کن بنا به درخواست مشتری،در انواع ظرفیت ها و تجهیزات مجهز به پیش تصفیه قابل ارائه می باشد قیمت آب شیرین کن یا قیمت تصفیه آب صنعتی با توجه به نوع کیفیت قطعات استفاده و تجهیزات مورد نیاز مشتری تعیین میگردد جهت راهنمایی و دریافت قیمت با شماره 35412075-041 یا 09141182769 تماس حاصل فرمائید.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.